Projects

Project ▾ Homepage Maintainer
async-validator async-validator YiMing He
dom-align dom-align zombiej
rc-align rc-align zombiej
rc-animate rc-animate yesmeck
rc-banner-anim rc-banner-anim jljsj33
rc-calendar rc-calendar yesmeck
rc-cascader rc-cascader yesmeck
rc-checkbox rc-checkbox afc163
rc-collapse rc-collapse afc163
rc-color-picker rc-color-picker noyobo
rc-cropping rc-cropping
rc-dialog rc-dialog yesmeck
rc-drawer rc-drawer jljsj33
rc-dropdown rc-dropdown zombiej
rc-editor-core rc-editor-core afc163
rc-editor-mention rc-editor-mention afc163
rc-form rc-form benjycui
rc-gesture rc-gesture paranoidjk
rc-input-number rc-input-number zombiej
rc-menu rc-menu yesmeck
rc-notification rc-notification yesmeck
rc-pagination rc-pagination yesmeck
rc-progress rc-progress afc163
rc-select rc-select zombiej
rc-slider rc-slider yesmeck
rc-steps rc-steps afc163
rc-swipeout rc-swipeout paranoidjk
rc-switch rc-switch yesmeck
rc-table rc-table yesmeck
rc-tabs rc-tabs afc163
rc-test rc-test afc163
rc-texty rc-texty jljsj33
rc-time-picker rc-time-picker yesmeck
rc-tools rc-tools zombiej
rc-tooltip rc-tooltip yesmeck
rc-touchable rc-touchable YiMing He
rc-tree rc-tree zombiej
rc-tree-select rc-tree-select zombiej
rc-trigger rc-trigger afc163
rc-tween-one rc-tween-one jljsj33
rc-upload rc-upload afc163
rc-util rc-util zombiej
rmc-date-picker rmc-date-picker warmhug
rmc-dialog rmc-dialog warmhug
rmc-picker rmc-picker warmhug
rmc-pull-to-refresh rmc-pull-to-refresh

Team

YiMing He @yiminghe
afc163 @afc163
yesmeck @yesmeck
benjycui @benjycui
zombiej @zombiej
yutingzhao1991 @yutingzhao1991
XiaoQing Dong @dxq613
Eward Song @shepherdwind
warmhug @warmhug
shuaiji.tsj @tsj1107
ibigbug @ibigbug
simaq @simaq
yuhangge @yuhangge
sliuqin @sliuqin
jljsj33 @jljsj33
noyobo @noyobo
ddcat1115 @ddcat1115
paranoidjk @paranoidjk
nikogu @nikogu
RaoHai @raoHai